• Για την προστασία του τόπου μας

    Ας είμαστε προνοητικοί για να μην δούμε το ίδιο στο όμορφο Ξηροβούνι μας.

  • Για την ιστορία και τον πολιτισμό μας

    Βοηθήστε μας να  καταγράψουμε και να διαδώσουμε  την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής του Ξηροβουνίου.

  • Για την ορθολογική ανάπτυξη

    Ας έχουμε μόνο ανάπτυξη που ταιριάζει στον τόπο μας.

  • #Αντιπυρική: Ενημερωτικό TV Σποτ

Scroll to Content

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Συγχαίρουμε τους εκλεγέντες  στις πρόσφατες δημοτικές-περιφερειακές εκλογές στην περιοχή του Ξηροβουνίου και τους ευχόμαστε σοφια  στην εκτέλεση των καθηκόντων τους  για τον τόπο μας: “Αλαζονείας ούτις εκφεύγει δίκην…” Εμείς θα είμαστε εδώ και θα τους στηρίξουμε σε ό,τι αποβλέπει:
Α. Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από πυρκαγιές, πλημμύρες και κάθε είδους ρύπανση.
Β. Στην ανάδειξη, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς (μνημεία, ιστορικοί χώροι, μουσική και λαϊκή παράδοση)
Γ. Στην ασφάλεια και ποιότητα ζωής (καθαριότητα, προσβασιμότητα, συγκοινωνίες, φροντίδα υγείας κλπ)
Δ. Στην ενημέρωση, λογοδοσία και διαφάνεια παντού, για όλους και όλα.
Ε. Στην ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
 
Κίνηση ενεργών πολιτών για την προστασία του Ξηροβουνίου
www.xirovouni.life
Επικοινωνία: info@xirovouni.life
Facebook: @xirovouni
Twitter: @xirovouni
YouTube: @xirovouni

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ