Όπως γνωρίζετε, διανύουμε αντιπυρική περίοδο, κατά την οποία δυστυχώς σημειώθηκαν και φέτος αρκετές πυρκαγιές στην χώρα μας, με ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές και οικιστικές συνέπειες.

Δυστυχώς, οι πυρκαγιές εκτός από τον εμπρησμό προκαλούνται όπως γνωρίζετε και απο τυχαία περιστατικά. Ειδικά για την τελευταία περίπτωση, η μοναδική αντιμετώπιση είναι η πρόληψη. Και με τον όρο πρόληψη μεταξύ άλλων εννοείται κυρίως ο καθαρισμός των οικοπέδων και η αποκομιδή των ξερόχορτων.

Στα χωριά μας, σε πολλά σημεία υπάρχουν οικόπεδα τα οποία εξαιτίας της αμέλειας των ιδιοκτητών δεν έχουν καθαριστεί, ως υπάρχει υποχρέωση εκ του νόμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ανεξέλεγκτη βλάστηση να αποτελεί πιθανή εστία πυρκαγιάς ακόμη και από τυχαίο γεγονός. Είναι περιττό να αναφέρουμε τι πρόκειται να επακολουθήσει σε περίπτωση –ο μη γένοιτο- που εκδηλωθεί πυρκαγιά εντός του οικισμού των χωριών μας.

Όλα αυτά είναι γνωστά στους Δήμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, πλην όμως δεν έχουμε δει, παρόλες τις οχλήσεις μας, οι Δήμοι να λαμβάνουν μέριμνα για την πρόληψη και την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων.

Ως δημότες αναρωτιόμαστε:

Οι Δήμοι απέστειλαν εγκαίρως επιστολές στους ιδιοκτήτες για τον καθαρισμό των οκοπέδων και την αποκομμιδή των ξερόχορτων;

Αν τις απέστειλαν, τί έπραξαν οι ιδιοκτήτες;

Αν οι ιδιοκτήτες δεν έχουν πράξει τα δέοντα, προέβησαν οι Δήμοι αυτοβούλως στον καθαρισμό των οικοπέδων;

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τα ανωτέρω.

Οι ανησυχίες μας  εναι εύλογες. Επιβάλλεται η άμεση δράση από την πλευρά των Δήμων για τον άμεσο καθαρισμό των οικοπέδων εντός των οικισμών της περιοχής.

Ευελπιστούμε ότι οι Δήμοι θα προβούν στις απαιτούμενες ενέργεις, άλλως επιφυλασσόεμστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

Κίνηση ενεργών πολιτών για την προστασία του Ξηροβουνίου
www.xirovouni.life
Επικοινωνία: info@xirovouni.life
Facebook: @xirovouni
Twitter: @xirovouni
YouTube: @xirovouni